Internetowy Sklep Wędkarski- www.wedkarstwo-torun.pl
Artykułów:
0
Wartość:
0.00 zł

Internetowy Sklep - www.wedkarstwo-torun.pl jest własnością firmy:

PHU ANBUD ANNA PODOLECKA
UL.Przy Skarpie 10 C
87-100 TORUŃ
Pozwolenie na działalność wydane przez Prezydenta Miasta Torunia - WEiR.6412-1-19672/06
Pozwolenia z dnia 26.04.1994 - nr.pozwolenia 19672
NIP 879-001-79-95 REGON 870244607

Każdy towar zakupiony w naszym sklepie internetowym można odebrać osobiście (w formularzu w rubryce uwagi prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie) w siedzibie naszego sklepu ul. Przy Skarpie 10c w Toruniu lub wyślemy go na adres podany w formularzu zakupu .

Koszt wysyłki podany jest zawsze przy opisie przedmiotu.

Jeśli zamawiasz kilka przedmiotów pakujemy wszystko w jedna paczkę .Nie łączymy wędek z ciężkimi przedmiotami typu skrzynki ,fotele.Takie zamówienia będą wysyłane w oddzielnych paczkach-o kosztach wysyłki takiego zamówienia poinformujemy telefonicznie .

Paczka do 30kg i długości nie przekraczającej 175cm -16,50zł ,za pobraniem 21,50zł

Paczka do 15kg i długości nie przekraczającej 215cm -26,50zł ,za pobraniem 31,50z

W przypadku paczek za pobraniem informujemy o kwocie do zapłaty tej konkretnej paczki.

ZAWSZE SKONTAKTUJEMY SIĘ W CIĄGU 48 GODZIN W DNI ROBOCZE ABY POTWIERDZIĆ ZAMÓWIENIE ORAZ PODAĆ WYSOKOŚĆ WSZYSTKICH KOSZTÓW-WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA + KOSZT WYSYŁKI.

WYSYŁAMY NASZE TOWARY PO PRZELANIU GOTÓWKI NA KONTO LUB ZA POBRANIEM .W PRZYPADKU PACZEK POBRANIOWYCH TRZEBA W FORMULARZU WPISAĆ NUMER TELEFONU W CELU POTWIERDZENIA ZAKUPU.

Paczki wysyłamy firma kurierską DPD lub UPS.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy.W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

TOWAR NIE MORZE BYĆ ,,UŻYWANY,, I TRZEBA ODESŁAĆ GO DO NASZEGO SKLEPU NA SWÓJ KOSZT(PROSIMY O ZAWIADOMIENIE NAS TELEFONICZNE O TAKIM FAKCIE ) ,Z PARAGONEM KTÓRY DO NIEGO DOŁĄCZAMY.

Aby odstąpić od umowy , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: jpodolecki@wp.pl lub w formie pisemnej oraz informacji telefonicznej  056 6488237,692299609 o nadaniu do nas paczki z odsyłanym towarem.

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę i oświadczenie należy nadać na adres PHU Anbud Anna Podolecka
ul.Przy Skarpie 10c 87-100 Toruń


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
Nr konta na które przelejemy pieniądze za zwracany towar

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Sytuacje, w których odstąpienie od umowy nie będzie możliwe:

1.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3.w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

W PRZYPADKU GDYBYŚMY WYSŁALI TOWAR WADLIWY(USZKODZONY)WYMIENIMY GO I ZWRÓCIMY KOSZTY WYSYŁKI.

TOWARY W NASZYM SKLEPIE SĄ NOWE pozbawione wad.

POSIADAJĄ GWARANCJE OD PRODUCENTA PODBIJANĄ W NASZYM SKLEPIE.

DO GWARANCJI DOŁĄCZAMY PARAGON FISKALNY Z DATĄ SPRZEDAŻY OD KTÓREJ LICZY SIĘ OKRES GWARANCYJNY.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne oraz wady ukryte zakupionego towaru wynikłe w czasie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
Uszkodzenia wynikłe z winy użytkownika (m.in. uszkodzenie mechaniczne, samodzielna naprawa, użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem) nie będą stanowić podstaw do uznania reklamacji.

Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w naszym sklepie.

Sklep ponosi odpowiedzialność za towar niezgodny z umową.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza,nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Standardowy okres gwarancji to 24 miesiące .

Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem jpodolecki@wp.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

KLIENT MUSI RÓWNIEŻ DOŁĄCZYĆ KWOTĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW WYSYŁKI.WYNIKA TO Z TEGO ŻE PO NAPRAWIE PRODUCENT NIE WYSYŁA TOWARU DO KLIENTA LECZ DO SKLEPU W KTÓRYM BYŁA ZGŁOSZONA REKLAMACJA.TA PROCEDURA NIE  JEST ZALEŻNA OD NAS .TOWAR USZKODZONY MOŻNA DOSTARCZYĆ I ODEBRAĆ OSOBIŚCIE Z NASZEGO SKLEPU.JEŚLI SERWISANT STWIERDZI ŻE TOWAR ULEGŁ USZKODZENIU NIE Z WINY PRODUCENTA LECZ W WYNIKU ZŁEGO UŻYTKOWANIA NATYCHMIAST SKONTAKTUJEMY SIĘ Z KLIENTEM W CELU UZYSKANIA ZGODY NA DOKONANIE NAPRAWY PŁATNEJ .KLIENT MA PRAWO ODMÓWIĆ NAPRAWY PŁATNEJ .KLIENT MOŻE ZAWSZE SIĘ ODWOŁAĆ I SKORZYSTAĆ Z PRAW KONSUMENTA .

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Toruniu.Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

SĄ TO WSZYSTKIE ZASADY SPRZEDAŻY I REKLAMACJI W NASZYM SKLEPIE.WYSTAWIAMY TOWAR KTÓRY POSIADAMY W SKLEPIE .W PRZYPADKU GDY JAKIEGOŚ TOWARU CHWILOWO ZABRAKNIE WARTO NAPISAĆ DO NAS A ODPOWIEMY KIEDY BĘDZIE.JEŚLI CHCĄ PAŃSTWO NABYĆ TOWAR KTÓREGO U NAS NIEMA W OFERCIE A SPRZEDAJEMY INNE TOWARY DANEGO PRODUCENTA PROSIMY O KONTAKT A ODPOWIEMY NA KIEDY MOŻEMY ŚCIĄGNĄĆ, W JAKIEJ CENIE I NA JAKICH WARUNKACH.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW W NASZYM SKLEPIE!Klauzula informacyjna dla kontrahentów zgodnie z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma

PHU Anbud Anna Podolecka

ul.Przy Skarpie 10c , 87-100 Toruń

 

2) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu: adres email: jpodolecki@wp.pl


3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień umów i zamówień
na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO;

 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, Kancelaria prawna, Kancelaria podatkowa.


5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;


6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat na podstawie art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej lub dane kontrahentów przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego w oparciu o art. 6 ust 1. lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora);

 

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy / zamówienia. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak zawarcia umowy / złożenia zamówienia i/lub niezrealizowanie ich postanowień;

 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;


Pozdrawiam,

ANNA PODOLECKA

© copyright - wedkarstwo-torun.pl Internetowy Sklep Wędkarski 2019design and engine digate.pl